Agenda 2030 för hållbar utveckling

Agenda 2030 för hållbar utveckling

Hållbarhet och återanvändning är en av våra grundprinciper vi arbetar utifrån och det är något vi ständigt försöker förbättra.

Agenda 2030 och de globala målen är ett dokument som FN tog fram 2015 och beskriver ett sätt hur alla länder ska jobba mot en hållbarare framtid.

"Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga."

Fixwell Hockey's delmål

Företagets vision är att arbeta med ett stort mått av engagemang i föreningslivet och ungdomshockeyn. Det finns en modell för vinstdelning med föreningar, dels för att främja engagemanget i insamlingen av skadade hockeyklubbor och ge företaget ett underlag för vidare affärer, men också som ett givande förenings- och samhällsengagemang som inte behöver stjäla fokus från det redan idrottsliga engagemanget i föreningarna på samma sätt som många nuvarande finansieringsalternativ gör (läs Bingolotter, kryddor, kakor, kalendrar, m.m).

 

Primärt arbetar företaget upplysande gentemot kund och konsument för att påtala sina reparationsmöjligheter och de fördelar i form av ekonomi och ökad hållbarhet det innebär. Kunden får kunskap och möjligheter som ger vinster både direkt och på sikt. Tekniken som gör-det-själv-kittet bygger på att bidra till en mer hållbar konsumtion och förlängt/nytt liv på skadade hockeyklubbor. Gör-det-själv-kitten kompletteras med tydliga instruktioner för att främja både kundens säkerhet i hanteringen och utförandet, samt kunskap om vår tids hållbarhetsutmaningar. 

 

Vi arbetar idag primärt med att ge konsumenten relativt dyra hockeykubbor ett nytt längre liv efter skador. Utan Fixwell's teknik och kunskap att laga klubborna skulle de kasseras tidigare än nödvändigt och därigenom bidra till en onödig miljöbelastning både genom kort livslängd och som ett svårhanterat avfall. På sikt vill företagetäven utveckla ytterligare reparationstekniker och produkter som gör att de kan livscykelförlänga även andra delar av hockeyutrustningen.
 
 
 
Vår Vision är att kunna samarbeta med ishockeyföreningar i både Sverige och i Europa genom att samla in trasiga hockeyklubbor och att ha möjligheten att ta in begagnad/överbliven hockeyutrustning.
 
För mer info kring samarbeten, kontakta oss gärna genom att trycka här.