Repair Kit - Instruktioner

Repair Kit - Instruktioner

Läs gärna igenom alla stegen nedan för att förbereda dig för vad som ska göras. Scanna även QR-koden längst ned för att se video när vi går igenom och förklarar alla steg för dig.

Ett tips är att göra alla dessa steg utomhus eller i ett förråd/garage då det kommer att bli lite smutsigt efter sågning, kapning och slipning av kolfiber.

 

 • 1. Såga av de kanterna på din trasiga hockeyklubba så det blir en rak och slät yta så att det blir ett fint snitt när man lägger de två avkapade delarna mot varandra.

 • 2 a) Använd sandpappret och slipa av insidan av hockeyklubban (båda delar). Slipa så noga du kan ca 4-5 cm in. Anledningen till att man slipar insidan är för att limmet ska få bättre vidhäftning för ett bättre och hållbarare resultat. Ett tips är att använda ett långsmalt föremål du kan linda sandpappret runt för att sedan enklare kunna slipa insidan på hockeyklubban. Ett annat tips är att lägga klubbdelen mot ett bord när man slipar insidan för att få mer och bättre kraft när man slipar.
 • b) Se till att det inte ligger en massa kolfiberdamm kvar inuti klubban tills det är dags att blanda limmet.

   

 • 3 a) Slipa Kolfiberpluggen lite lätt med sandpappret så att ytan ruggas upp lite.
 • b) Om det behövs så kan man även slipa ned Kolfiberpluggen lite om den är för stor för att den ska passa bättre i din trasiga klubba. Slipa dock inte för mycket! Det är bättre att man får banka in den än att den är för liten och glider rakt igenom. Detta steg är inte alltid nödvändigt.

  c) Efter du har slipat insidan av klubban och eventuellt kolfiberpluggen lite så kan du testa om pluggen passar i klubban, annars får man slipa lite mer. Märker man att pluggen passar men att man får slå in den lite så är detta OK!

 • 4. Snart ska vi blanda limmet, men först är ett tips att tejpa runt kanten på din trasiga hockeyklubba, så att limmet inte läcker ut på klubban. Gör detta steg på båda klubb-halvorna. Tips på tejp; maskeringstejp, packtejp, benskyddstejp etc.

 • 5. Mät upp halva kolfiberpluggen och sätt en tejpbit även där så att limmet inte kletas ut på andra halvan av pluggen då vi måste limma i pluggen under två dagar för att inte äventyra att något blir fel.

 • 6. Nu är det dags att blanda lim! Ta på dig ena handsken som medföljer.

 • 7. Ta fram ena limpåsen och blandpappret (Mixing palette). Vik påsen dubbelt och klipp/skär upp ena sidan och pressa ut limmet på blandpappret. Använd träpinnen för att pressa ut allt ur limpåsen.
 • 8. Ta sedan fram ena träpinnen och blanda ihop limmet tills det blir en vit/ljusgrå färg (ca 30-45 sekunder).

 • 9. Smeta först på limmet på insidan av ena klubban med hjälp av träpinnen. Det räcker med ett tunt lager. Smeta sedan på limmet på ena halvan av kolfiberpluggen som skall föras in i ena delen av din trasiga hockeyklubba. Använd hela limpåsen för att säkerställa att så mycket yta som möjligt täcks, både på pluggen och inuti klubban. OBS! Limmet börjar härda redan inom 5 minuter så detta steg får man vara lite extra snabb och samtidigt noggrann!

 • 10. Torka av överblivet lim som runnit över med lite papper eller trasa. Torka även av pluggen så att inget lim härdar på delen som ska in i andra klubbhalvan.

 • 11. Ta bort tejpbiten från kolfiberpluggen och torka rent så att inget lim ligger precis i skarven som kommer att hindra den andra klubbhalvan från att glida in och få maximal kontakt.

 • 12. Ställ klubban i lodrätt riktning och låt härda i rumstemperatur (20 grader) i ca ett dygn. 

 • 13. Nästa dag, gör om steg 6-9.

 • 14. Torka bort överblivet lim som läckt ut på klubban. Ta bort resterande tejpbitar som sitter runt hockeyklubb-halvorna. Torka rent om det behövs.

 • 15. Ställ klubban i lodrätt riktning och låt härda i rumstemperatur (20 grader) i ca ett dygn. 

 • 16. Flexa klubban lite lätt åt båda håll (det kommer att knaka lite, och det är OK).

 • 17. Klubban är sedan klar för användning! 
 • Scanna mig för att komma till instruktionsvideon på YouTube!